Live
3Loser of 2Loser of 2Loser of 1Loser of 15Loser of 4 (if necessary)Loser of 4 (if necessary)4Winner of Losers BracketWinner of Losers Bracket2WyseGuy1WyseGuy1MasterMike2MasterMike10-Four310-FourRound 1SemifinalsFinalsLosers Round 1
Loser of 2
Loser of 1
Loser of 4 (if necessary)
Winner of Losers Bracket
WyseGuy
MasterMike
10-Four